Phone

+40 (21) 222-4405

Servicii de finanțare corporativă

Sprijinim companiile românești să găseasca cele mai bune soluții de finanțare pentru dezvoltare, prin împrumuturi sau instrumente de capital, atât pe plan intern cât și internațional. Astfel de proiecte implică diagnostic financiar, sprijin pentru elaborarea și validarea planului de afaceri, evaluarea adecvării finanțării, pregătirea planului de restructurare, implementarea acestuia și monitorizare post implementare, precum și pregătirea în detaliu a pachetului de informații, promovarea tranzacției și negocierea condițiilor de finanțare. În multe cazuri, serviciile noastre de asistență includ o componentă de consultanță strategică și de management, care completează proiectarea și implementarea unei tranzacții.

Fuziuni și achiziții

Mandatele Orion XXI pentru tranzacții de fuziuni și achizitii încep cu cercetări sectoriale pentru industria respectivă și o analiză preliminară. Serviciile noastre includ o gamă largă de competențe, de la coordonarea procedurilor de due diligence și structurarea tranzacției, până la asistența la negocieri. Ne implicăm în toate etapele procesului : redactarea documentelor de prezentare a ofertelor pentru investitori; due-diligence ; organizarea camerei de date ; elaborarea și verificarea fezabilității planului de afaceri ; evaluare și analize de senzitivitate ; sprijin în negocierea documentelor aferente tranzacției. Orion XXI oferă, de asemenea, monitorizare si asistență post-tranzacție.

Consultanță în investiții și administrarea fondurilor cu capital de risc

De-a lungul anilor, am colaborat și am dezvoltat relații de lucru excelente cu importante fonduri de investiții active în România. Pentru acestea, serviciile noastre includ identificarea tranzacțiilor-țintă, propuneri de investiții, proceduri de due diligence, realizarea propriu zisă a tranzacțiilor, servicii de reprezentare în consilii de administrație și monitorizarea respectării acordurilor de tranzacție.

Despre noi

Cum a luat ființă Orion XXI

În 2001, anul în care ecourile crizei financiare turcești se resimțeau pe piețele de capital emergente din regiune (Bursa de Valori București avea 65 de companii listate și o cifră de afaceri anuală de cel mult 148 milioane USD!), o echipă de colegi din departamentul de investiții a băncii franceze Société Générale a recunoscut nevoia tot mai mare a antreprenorilor români de consiliere financiară specializată. Fie că a fost vorba de finanțarea companiilor lor pe o piață dificilă a datoriilor, cu rate ale dobânzilor de două cifre, de primele contacte cu fondurile de capital de risc, extinderea prin achiziții sau vânzarea unor linii de afaceri, am avut competența de a ajuta. Și, de atunci, sfătuim antreprenorii de pe piața românească cu pasiune profesionalism și dedicație.

Your M&A and Corporate Finance Advisors