Phone

+40 (21) 222-4405

TERMENI ȘI CONDIȚII

1. PREZENTARE ȘI DEFINIȚII

Site-ul www.orion-xxi.ro este deținut de Orion XXI SRL, companie înregistrată în România. Sediul social este în România, București, strada Elena Vacarescu nr.25, bloc 20/4, etajul 2,apartament 8, sectorul 1, înregistrat la Registrul Comerțului sub nr. J40 / 8981/2001, cod fiscal RO 14256506, denumit in prezentul document ca titularul site-ului sau compania.

Site-ul www.orion-xxi.ro prezintă compania noastră și activitatea acesteia, precum și serviciile noastre.

Utilizator este orice persoană care accesează site-ul www.orion-xxi.ro, care se angajează implicit să respecte acest set de reguli, răspunzând pentru acțiunile sale desfasurate pe site. Pentru a accesa site-ul și secțiunile de prezentare, nu trebuie să vă înregistrați.

 

2. OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Utilizarea site-ului va fi efectuată în conformitate cu principiul bunei-credințe, pentru a obține informații despre companie și despre serviciile oferit de aceasta. Toate prezentările, creațiile grafice, siglele și simbolurile asociate și combinațiile acestora cu orice cuvânt sau simbol grafic, fotografii, materiale audio-video, conținutul utilizat pe acest site, sunt proprietatea Orion XXI S.R.L. sau compania a dobândit dreptul de a le utiliza. Excepție fac doar informațiile și elementele grafice înregistrate de utilizatori, precum și semnele grafice aparținând altor entități.

Niciun utilizator al site-ului nu poate prelua conținutul site-ului, nu poate interveni, modifica sau șterge conținutul acestuia (text, imagini, sigle etc.). Orice încălcare a acestei reguli este o încălcare a drepturilor de autor, a mărcii comerciale sau a oricărui alt drept de proprietate intelectuală.

Copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau stocarea, prin orice mijloace, a materialelor existente realizate în scopuri comerciale nu sunt permise.

Dacă pe site există secțiuni în care utilizatorii pot insera comentarii, mesaje sau își pot exprima opinii personale, imagini sau alte elemente care ar putea fi protejate de drepturi de proprietate intelectuală, răspunderea pentru conținut aparține exclusiv utilizatorilor în cauză.

 

3. MODIFICĂRI ALE SITE-ULUI

Titularul site-ului își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent funcționarea acestuia sau serviciile puse la dispoziție (total sau parțial). În acest caz, titularul nu va fi responsabil pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a accesului la site.
 

4. RESPONSABILITATE

Utilizatorul declară în mod expres că acceptă următoarele condiții:

  1. Utilizarea și accesul site-ului se face pe propria răspundere.
  2. Titularul site-ului nu oferă nicio garanție că:
  • Serviciile îndeplinesc toate cerințele utilizatorilor;
  • Serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
  • Erorile de program vor fi corectate.

 

5. LIMITA DE RĂSPUNDERE

Utilizatorul acceptă în mod expres că administratorii site-ului nu vor fi răspunzători pentru nicio dauna sau dauna directa, indirecta, accidentala, speciala, inclusiv, dar fără a se limita la pierderea profitului, posibilitatea utilizării, a datelor sau a altor pierderi intangibile sau incomensurabile rezultate din:

  • utilizarea sau incapacitatea de a utiliza www.orion-xxi.ro;
  • Accesul neautorizat sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorilor;
  • Declarații ale unei terțe părți pe site;
  • Orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

 

6. NOTIFICĂRI ȘI COMUNICAȚII

Titularii site-ului pot trimite notificări cu privire la modificarea condițiilor de utilizare sau alte probleme, afișând memento-uri utilizatorilor în general, pe site.
 

7. LEGEA APLICABILĂ

www.orion-xxi.ro nu oferă garanția că conținutul acestui site web este supus legilor (inclusiv proprietății intelectuale) altor țări din afara României. Dacă utilizatorul accesează acest site din afara României, o face pe propriul său risc și este singurul responsabil de respectarea legilor țării în care se află.
 

8. CLAUZE FINALE

Termenii serviciului guvernează utilizatorii care accesează site-ul www.orion-xxi.ro. În cazul în care vor fi implementate servicii suplimentare, aceste servicii vor fi supuse acelorași reguli și condiții conținute în aceste clauze, dacă nu beneficiază de condiții distincte de acestea.